Pronájem pozemků:

 

Nevíte co s vašim pozemkem ,loukou či ornou půdou?

Hledám zemědělské pozemky k pronájmu k hospodaření.Výměra od 0,5ha

Nabízím pachtovné ve výši 2000kč za ornou půdu za hospodářský rok .

Vše zapsané v nájemní smlouvě.

Hledáme pozemky v katastrálním území  Benešov u Boskovic, Kořenec, Suchý, Buková, 

Okrouhlá u Boskovic